IP-plan 1.0

En enkel applikation för att kunna upprätta och underhålla IP-planer för lokala nätverk.
Man anger nätverkets namn, IP-adress att starta uppläggningen med (eller om det är DHCP som gäller), delnätmask och default gateway.
I en lista skapar man sedan nya poster där IP-numret per enhet räknas upp ett i taget. Man kan när som helst ändra startvärden, delnätmask och gateway för nya poster som skapas.
Den färdiga IP-planen sparas därefter i ett nytt register och “grundregistret" töms.

Några skärmdumpar:

IP-plan startvärdenNär Du startar programmet börjar Du med att lägga in startvärden för nätet, delnätmask och standard-router (gateway).


Lägga in enheter
Ett klick på "Redigera IP-planen" tar Dig till inmatningslistan. För varje ny post Du skapar räknas IP-numret upp med ett steg från utgångsvärdet i föregående bild. Klicka på knappen "Startv." för att ändra startvärden, ex-vis vid byte av C-nätnr.


Registrera programmetDemoversionen är begränsad till att skapa högst 5 IP-planer med max 10 poster i varje.
Efter registrering (se info till höger) erhålls ett registreringsnummer beräknat med användarens namn som nyckel.

Databas-utveckling

Hämta IP-plan 1.0

Programmet levereras som "demoware". Demoversionen av programmet får spridas fritt, men är begränsad till att skapa högst 5 IP-planer med max 10 poster i varje.
Har Du inte FileMaker Pro ska Du välja någon av runtime-versionerna (Mac eller Win):

Registrera

För att fullt ut kunna använda IP-plan krävs ett registrerings-nummer. Det får Du genom att sätta in 250:-
PG 78 41 64-6
.
Glöm inte att ange namn och e-postadress (eller skicka dessa i ett mail till reg@idetext.se).
Kvitto på betalningen (200:- + moms) samt registreringsnumret skickas därefter till angiven e-postadress.


Valid XHTML 1.0 Transitional
spacer