Supportartiklar

Varför texten på webbsidor ser större ut på PC än på Mac

Nytt i version 2.1:

  1. Funktion för att kopiera framräknade värden för inklistring i andra program har lagts till (fungerar endast i Internet Explorer).

Nytt i version 2.0:

  1. Räknar ut åtgången tid korrekt även när intervallet passerar ett dygnsskifte. Dock gäller att tiden mellan starttid och sluttid får vara högst 24 timmar.
  2. Kalkyleringen ger ett felmeddelande om något av klockslagen ligger utanför intervallet 00:00 - 24:00
  3. Felmeddelande ges också om avdragen tid överstiger tiden mellan starttid och sluttid.
Info och support

Valid XHTML 1.0 Transitional
spacer