Databaser för alla behov...

Vi utvecklar databaser för alla tänkbara behov. Från enkla kontaktregister till mer eller mindre avancerade system för administration och publicering. Vårt huvudverktyg för detta är Filemaker Pro, som vi också är återförsäljare för.

Filemaker Pro är ett lättanvänt, men ändå mycket kompetent utvecklingsverktyg, med vars hjälp man kan bygga såväl enkla fristående enanvändarsystem, som avancerade serverbaserade lösningar med upp till 250 användare.

...men mest för webben...

När det gäller webbutveckling gör vi den mesta databasutvecklingen i MySQL, men även här använder vi ibland FileMaker Pro som motor. Ex-vis webbpubliceras delar av Örebro Konserthus Filemakerdatabas direkt från databasservern.

Vi använder också Filemaker Pro när det gäller hantering av databaser och andra stora datamägder som ska publiceras i tryck. Filemakers kraftfulla import-, skript- och exportfunktioner i kombination med InDesigns och Quarks format-/typografimallar ger en fantastisk flexibilitet och kraft.
Hör av dig så kan vi berätta och visa mer!

Egen webbdatabas-server – med Lasso och PHP

Vi har en egen webbdatabas-server. På den kan vi husera våra kunders webbsajter i sin helhet, eller bara erbjuda koppling av databasinformation till en befintlig site. Läs mer.
Den fasta linan är på 10 MBits.
Vi kan publicera både FileMaker- och MySQL-databaser.

Våra verktyg

Som nämnts jobbar vi främst i Filemaker Pro eftersom det är ett lättarbetat system, som både håller nere kundernas utvecklings- och utbildningskostnader. Filemaker Pro kör dessutom helt filkompatibelt i såväl Mac som Windows.
Trots enkelheten i handhavandet är Filemaker Pro ett kraftfullt utvecklingsverktyg som kan användas till stora och komplexa projekt.

Databasutveckling

Referenser – FileMaker Film i Dalarnas resursdatabas

  • REDAsystem
    Ett system för hantering av kontakter, projekt, evenemang och övriga resurser.
  • Örebro Konserthus
    "Renovering" av system för lokalbokning med personal- och resurshantering, planering av orkesterproduktioner med kontrakts- och resurshantering, samt webbpublicering av evenemang och orkesterns veckoplanering (i intranät).

Demodatabaser

  • IP-plan 1.0 – en enkel applikation för att kunna upprätta och underhålla IP-planer för lokala nätverk.

Valid XHTML 1.0 Transitional
spacer