Tidningsproduktion

Vi har ju vårt ursprung i journalistikens och tidningsproduktionens värld. När företaget startade på heltid 1995 var också kundtidningar och liknande tryckta alster en grundbult i företagets affärsidé.

Tidningar trängdes undan av webben, men nu ökar förståelden för kraften i den tryckta informationen igen. Men det finns också nya publiceringsplattformar för trycksaker i digitala media, framför allt anpassade för läsplattor som Apples iPad.

Vi jobbar idag med två sins emellan väldigt olika tidningsproduktioner. Dels Mora Golfklubbs tidning Klubbsnack, dels Cerlic Controls ABs kundtidning Cerlic-Nytt.

Helhetslösning

I båda fallen hanterar vi hela kedjan. Vi både redigerar inlämnade texter och skriver egna, vi fotograferar och tar hand om inlämnade bilder, vi gör layout och bildbearbetning och levererar till sist tryckfärdigt digitalt material till tryckeriet.

Digital publicering

Båda trycks och distribueras traditionellt, men båda publiceras också av oss via två olika plattformar för distribution av "digitala trycksaker", Issuu och NetPublicator.

Vi utvecklar också interaktiva e-böcker för Apples iBooks-format.

 

Tidningsproduktion

Digitala utgåvor av:

Klubbsnack (Issuu):

 

Cerlic-Nytt (NetPublicator):

Cerlic-Nytt 1-2012

Valid XHTML 1.0 Transitional
spacer