Ett kommunikations-företag

IdéText i Dalarna AB är ett kompetensföretag inom kommunikation - i vid bemärkelse. Jag - Lennart Sohlberg - som startat företaget har lång erfarenhet som "informationsspridare" i olika sammanhang.

Jag har över 20 års erfarenhet av datorstödd grafisk produktion och databashantering och har därmed skaffat mig en mycket gedigen kompetens inom området. En kompetens som jag ständigt utvecklar.

Idag ligger företagets tyngdpunkt på webbutveckling, databasutveckling i FileMaker Pro, samt drift av webbhotellet Mora-C.

Som konsult hjälper jag också grafiska och andra företag, tidningar och organisationer att effektivisera sin produktion, från anskaffande av vettig utrustning, konfigurering och drift av internetanslutning, e-postsystem och lokala nätverk, till utbildning och användarstöd, uppbyggnad av system för informationshantering, framställning av malldokument, mm.

Oavsett vilket som är Ditt behov så kan jag hjälpa Dig att

IdéText - företagsinformation

Lennart Sohlberg
Lennart Sohlberg


Valid XHTML 1.0 Transitional
spacer