Skräddarsydda utbildningsinsatser

  • Vad är bredband, internet, intranet, extranet och e-handel egentligen och vad kan det göra för vårt företag/kommun?
  • Hur ska vi få e-posten eller vårt intranet att bli använt och bli ett effektivt arbetsredskap för personalen?
  • Hur fungerar egentligen databaser?
  • Hur ska vi få ett enhetligt och konsekvent utseende på företagets korrespondens, trycksaker och internetnärvaro?

Känns frågeställningarna igen? Eller har ni behov av någon annan IT-relaterad utbildnings- eller informationsinsats?

Då kan jag hjälpa till med ett hel- eller halvdags seminarium eller en utbildning helt anpassad efter era behov.

Kontakta mig så kan vi träffas och se vad Ditt företag/organisation behöver.

Kursverksamhet, utbildning

Exempel på genomförda utbildningsinsatser

  • Internet-utbildning för personal, 15-20 tim/kurs
  • Utbildning i webbkonstruktion, 4+1 dag
  • Grund- och vidareutbildning i ordbehandling, 25 tim/kurs
  • Grund- och vidareutbildning i layout, 20-30 tim/kurs
  • Informations-seminarier om Internet och IT-användning på 2-6 tim
  • 1-dags "motivations-utbildningar" inför införande av ny IT-strategi i organisation

Valid XHTML 1.0 Transitional
spacer