Lennart SohlbergSkribent att hyra

Du vet hur det är: Du har den här fantastiskt bra produkten eller idén, men du vet inte hur du ska beskriva den, så att andra förstår dess storhet.

Jag kan hjälpa dig att producera välskriven text för alla tänkbara kanaler och ändamål:

 • Pressmeddelanden
 • Policydokument
 • Info på din hemsida (läs mer om text för webben)
 • Broschyrer och produktblad
 • Annonser
 • Sammanfattning av utredningar
 • Projektrapporter

Jag har över 40 års erfarenhet av informationsproduktion och informationshantering. Allt från korta tidningsnotiser och insändare, över broschyrer, produktblad och annonser, till hela webbsajter och utförliga policydokument.

Mina ledstjärnor är att en bra text ska vara sann, relevant och intressant! Det är så man bygger förtroende hos läsarna.

Ett absolut krav är också att svenskan är korrekt. Ju mindre läsaren ser av felstavningar, särskrivningar och andra språkliga grodor, desto bättre tar man till sig innehållet.

Slutligen måste språk och ordval också vara anpassat efter mottagarna. Inte för svårt, men absolut inte för enkelt. Ingen vill bli tilltalad så att man känner sig som mindre vetande.

Skrivande för webben/hemsidan ställer dessutom speciella krav för att Google och andra sökmotorer ska uppleva innehållet som seriöst och relevant.

Kontakta oss gärna för en genomgång av Dina textbehov.
Text-produktion

Informationsstrategi

Jag kan också hjälpa Dig att utforma en informationsstrategi för Din organisation:

 • Vem skriver vad
 • Vad ska publiceras var
 • Vilka skriver vi för
 • och Hur skriver vi

Vi kan också hålla utbildningar i skrivande för Din personal, så att epost och annat vardagligt informationsutbyte blir bättre och tydligare.


Valid XHTML 1.0 Transitional
spacer