Text för både människor och sökmotorer

Texter på webben måste vara begripliga och "aptitliga" för såväl människor som sökmotorer.

I det mesta uppskattar både människor och sökmotorer ungefär samma saker hos en text. Den bör...

 • vara väl strukturerad
 • handla om ett ämne i taget
 • vara informativ
 • innehålla "lagom" mycket nyckelord
 • och vara lagom lång

Men det finns också skillnader som gör att man ibland måste kompromissa på det ena eller andra sättet.

Sökmotorer saknar humor

För våra besökare vill vi gärna skriva korta och ibland lite "underfundiga" rubriker för att locka till vidare läsning. En webbtext måste också vara kort och lättläst. Läsning på skärm ställer speciella krav.

Sökmotorerna däremot saknar helt humor och inlevelseförmåga. De föredrar därför hellre beskrivande - och därmed ibland mångordiga - rubriker och mellanrubriker. Och många ord i texterna...

Det gör innehållet lätt att värdera och klassificera utifrån dess informationsinnehåll, men kanske inte alltid så lätt eller roligt att läsa för en levande besökare.

Håll balansen!

Det är den här balansgången vi kan hjälpa Dig att klara av. Vi har skrivit professionellt för människor sedan 30 år när det gäller tryckta media och över tio år när det gäller hemsidor.


Kontakta oss för information om våra webbutvecklingstjänster.

Läs mer om tillgänglighet, användbarhet och text för webben.

 

Webb-produktion

Våra texttjänster:

 • Textbevakning
  Du skriver själv på Din hemsida, kanske med hjälp av ett publiceringsverktyg, vi bevakar förändringarna och föreslår förändringar/kompletteringar
  Grundpris: 495:-/månad
  50:-/bevakad sida/månad
 • Textkorrigering
  Du skriver själv, vi bevakar och korrigerar/kompletterar direkt på hemsidan.
  Grundpris: 595:-/månad
  15:-/bevakad sida/månad
  70:-/per korrigerad sida
 • Webbtext
  Vi åtar oss att skriva och efter Dina önskemål underhålla hela eller delar av Din webbsajt
  Timdebitering: 795:-/tim

Övriga webbutvecklingstjänster

 


Valid XHTML 1.0 Transitional
spacer